Cercetaşe

Fetele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani sunt numite cercetaşe şi fac parte din ramura verde a Asociaţiei Cercetaşii Munţilor. Îniţial cercetăşia a fost creată doar pentru băieţi, însă Baden-Powell a observat ca fetele sunt atrase de activităţile cercetăşeşti şi sunt dornice să înveţe să se descurce singure, astfel că împreună cu sora lui Agnes a început să desfăşoare activităţi specifice fetelor.

Cercetaşele trăiesc aventura jocului cercetăşesc prin intermediul a cinci dimensiuni:

 • Natura care este locul tuturor activităţilor, fiind esenţială pentru tinerele dornice de aventură;
 • Patrula care presupune organizarea cercetăşească a fetelor;
 • Legea care este un reper important în constituirea propriei vieţi;
 • Angajarea care se bazează pe onoarea şi pe cuvântul tinerilor;
 • Spiritul civic prin care se sublinează faptul că toţi jucăm un rol important în comunitatea din care facem parte.

Unitatea de bază a cercetaşelor este Patrula formată din 5-8 membri, iar aceasta are o şefă de patrulă, un steag, un strigăt, un motto şi un caiet de aur în care sunt scrise toate activităţile şi întâlnirile pe care fetele le întreprind. În momentul în care într-un grup există două sau mai multe patrule se formează o trupă care este condusă la rândul ei de o şefă de trupă ajutată de două sau mai multe asistente.

Cercetaşele vor avea, în funcţie de vârstă şi de experienţă, responsabilităţi diferite, principiul general fiind acela că fetele mai mari au grijă de cele mai mici. Fiecare cercetaşă este responsabilă pentru o anumită sarcină, prin care participă activ în viaţa patrulei şi a trupei.

Asemenea băieţilor cercetaşi, cercetaşele trebuie să parcurgă anumite etape de progres în trupă. Acestea sunt:

  • Noviciatul – perioada de observare cuprinsă între 2-3 luni, moment în care fetele descoperă din interior cercetăşia, legea şi principiile;
  • Aspiraţia de a deveni cercetaşă – tânăra îşi exprimă dorinţa de a deveni cercetaşă după ce este convinsă că este ceea ce îşi doreşte;
  • Momentul în care devine cercetaşă – în această etapă tinerele deţin un post/functie în patrulă şi încep să se pregătească pentru următorul pas;
  • Promisiunea – este momentul în care cercetaşele îşi încep adevărata viaţă cercetăşească şi devin responsabile;

 • Clasa a II a – etapa în care cercetaşiele devin „piloni ai patrulei”;
 • Clasa I – această etapă cere o pregătire mai îndelungată, iar în urma obţinerii clasei I, cercetaşele devin „pilonii trupei”;

Pe parcursul întregului an, cercetaşele vor avea posibilitatea să participe la diferite activităţi, cum ar fi: concursuri culinare, construcţii, veghi în jurul focului, concursuri sportive, olimpiade, Marele Joc, concursuri de cântece, toate acestea având scopul de a ajuta fetele să se formeze într-un cadru echilibrat, adică de a deveni tolerante, responsabile, descurcăreţe, elemente importante tuturor pentru a convieţui în societatea noastră.