KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAsociaţia Cercetaşii Munţilor este o organizaţie social-umanitară neguvernamentală şi nonprofit. Scopul asociaţiei este de a oferi copiilor şi tinerilor o educaţie complementară celei primite în familie şi la şcoală, prin implicarea acestora în acţiuni diverse. Natura este cadrul în care tinerii îşi desfăşoară activităţile, ajutându-i astfel să o cunoască, să o aprecieze şi, prin diverse responsabilităţi ce li se încredinţează, să devină responsabili şi să dobândească abilităţi utile în întreaga lor viaţă. Sunt ajutaţi de asemenea să reflecteze asupra sensului vieţii, să descopere în natură creaţia Lui Dumnezeu, pe care să o ocrotească şi să o iubească. Asociaţia noastră foloseşte pedagogia cercetăşească, inventată de Baden-Powell, fiind cunoscută în România încă din 1911.

Obiectivele noastre sunt:

  • dezvoltarea caracterului şi a personalităţii fiecărui tânăr;
  • deprinderea de a trăi în comunitate şi de a lucra în comun;
  • educarea unor tineri responsabili, pregătiţi să analizeze situaţiile vieţii şi să ia decizii adaptate şi realiste;
  • trăirea idealului creştin.

Întâlnirile şi taberele cercetaşilor sunt demixtate, fetele au activităţi separat de băieţi, existând totuşi întâlniri şi activităţi comune. Activităţile variate, sunt desfăşurate de regula în natură, pe care tinerii sunt ajutaţi să o descopere , să o modeleze şi să o protejeze. Jocul şi aventura sunt mijloace privilegiate de educaţie. Copilul este învăţat şi ajutat să devină un cetăţean responsabil şi un adult implicat în devenirea societăţii.

Pe lângă Programul permanent Cercetăşia, descris succint mai sus, asociaţia noastră desfăşoară şi alte proiecte (programe) de activitate:

  • Sprijinirea morală şi materială a familiei, program coordonat de „Consiliul părinţilor”. Prin acest program dorim să oferim ajutor moral şi material familiior aflate în dificultate precum şi să evidenţiem importanţa şi rolul familiei în societate;
  • Sprijinirea copiilor şi tinerilor cu dizabilitati (fizice, psihice, nevăzători şi altele);
  • Promovarea programului “Mediul şi protecţia lui” – prin care se derulează activităţi de cunoaştere şi protecţie a naturii;
  • Promovarea şi sprijinirea intereselor culturale ale tinerilor, organizându-se concursuri pe teme culturale, tabere de creaţie etc.;
  • Promovarea şi sprijinirea activităţilor sportive.

 

Implicarea în cercetăşie oferă fiecărei persoane, indiferent de vârstă, posibilitatea de a intra într-un joc simplu dar responsabil, plin de aventuri şi de noi prieteni. A fi responsabil este o exigenţă fundamentală a vieţii; include acţiuni de tipul a analiza, a discerne, a decide, a acţiona, a evalua rezultatele şi presupune străduinţa fiecărei persoane de a face tot posibilul şi de a se implica profund în orice activitate pe care o întreprinde.